ฟรี
  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    ยินดีต้อนรับ

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    109/145 หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    https://mpy6.thai.ac

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา ๖ (วัดธรรมสามัคคี) ทั่วไป 10 มี.ค. 62
2 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ทอด ณ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖ (วัดธรรมสามัคคี) ทั่วไป 5 ก.พ. 62
3 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 16 ม.ค. 62
4 แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค 2/61 วันที่ 14-15 ม.ค. 62 ทั่วไป 11 ม.ค. 62
5 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/61 ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ทั่วไป 6 พ.ย 61
6 ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิชาการและวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๖๑ ปี ๕ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น - ทั่วไป 2 พ.ย 61
7 พฤหัสที่ 1 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/61 ทั่วไป 31 ต.ค. 61
8 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ระดับประถม - มัธยม วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ทั่วไป 29 ก.ค. 61
9 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณน้อมจิต กุลากุล ทั่วไป 20 พ.ค. 61
10 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/61 ทั่วไป 20 พ.ค. 61