ฟรี
  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    ยินดีต้อนรับ

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    109/145 หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    https://mpy6.thai.ac

ดาวน์โหลด

เอกสารเรียนรู้เพิ่ม ครูทิพย์     ครั้ง วันที่
เอกสารประกอบการเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี ดาวน์โหลด 2.49 MB 4,164 25 ม.ค. 62
EXCEL 2007 ดาวน์โหลด 0.22 MB 833 22 พ.ย 61
EXCEL 2010 ดาวน์โหลด 8.74 MB 11,375 22 พ.ย 61
EXCEL 2013 ดาวน์โหลด 2.23 MB 159 22 พ.ย 61
การสร้างเว็บเพจด้วย DREAMWeaver ดาวน์โหลด 1.18 MB 524 22 พ.ย 61
การสร้างเว็บไซต์ด้วย DREAMWeaver 8 ดาวน์โหลด 0.06 MB 913 22 พ.ย 61
photoshop พื้นฐาน ดาวน์โหลด 3.28 MB 1,930 22 พ.ย 61
คู่มือ photoshop ดาวน์โหลด 5.68 MB 70 22 พ.ย 61
ทั่วไป     ครั้ง วันที่
เอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     ครั้ง วันที่
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post ดาวน์โหลด 0.07 MB 71 5 ก.พ. 62
คส.02.20 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.17 MB 39 5 ก.พ. 62
คส.02.10 - คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดาวน์โหลด 0.16 MB 50 5 ก.พ. 62
คส.01.10 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ดาวน์โหลด 0.32 MB 39 5 ก.พ. 62
คส.01.20 - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.27 MB 35 5 ก.พ. 62
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา     ครั้ง วันที่
เล่มมาตรฐานการศึกษา2561 โรงเรียนเมืองพัทยา ๖ (วัดธรรมสามัคคี) ดาวน์โหลด 0.09 MB 118 10 มี.ค. 62
ประกาศมาตรฐาน-2561 โรงเรียนเมืองพัทยา ๖ (วัดธรรมสามัคคี) ดาวน์โหลด 0.07 MB 59 10 มี.ค. 62
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา ๖ (วัดธรรมสามัคคี) ดาวน์โหลด 0.27 MB 5,824 10 มี.ค. 62