ฟรี
  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    ยินดีต้อนรับ

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    109/145 หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    https://mpy6.thai.ac

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ โรงเรียนเมืองพัทยา ๖ (วัดธรรมสามัคคี)

มพย. ๖

สีประจำโรงเรียน

เขียว เหลือง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

สัตบรรณ หรือ พญาสัตบรรณ


พญาสัตบรรณ หรือ สัตบรรณ หรือ ตีนเป็ด เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 12-20 เมตร
อยู่ในวงศ์ Apocynaceae มีถิ่นดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบได้ทุกภาคในประเทศไทย
และเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร วิกิพีเดีย
 
ชั้น: สปีชีส์
สถานะการอนุรักษ์: เป็นกังวลน้อย